Informace o Katlově


Katlov

 

Historická data

Dříve samotu Katlov tvořily tři chalupy. V těchto chalupách žilo dvacet lidí, kteří se živili nádenictvím. Domy byly sice z tvrdého materiálu, ale kryté byly jen slámou a šindelem. Domy stály na stráni, a stromů tu bylo velice málo.

Založen asi v 16. stol. pro potřebu a provoz dolů a hutí v Kutné Hoře.

Ze záznamů archívů vodního práva víme, že rybník Katlov byl znovu zavodněn 8.9.1901.

V první polovině 20. století byla vykonávána služba oblastního drnomistra s likvidací uhynulých domácích a hospodářských zvířat.
Pod strání se rozprostíraly dva rybníky Katlov Velký a Katlov Malý, ale rybářská správa spojila tyto rybníky v jeden průplavem, a tak když je málo vody, je vidět písčité dno průplavu.

 

Majitelé
nejprve panství Červených Janovic,

později Vodní družstvo Červené Janovice,
pak obec Kutnohorská.

Pozdeji správa lesů a rybníků v Kutné Hoře.

Jakub Vágner , světový rybář , má v pronájmu jezero Katlov.